ODBUDOWA. ALL-ON-4 (WSZYSTKO NA 4 IMPLANTACH)

Rezultat:

Porównanie przed i po

Sytuacja początkowa:

Pacjent przyszedł z kilkoma zepsutymi, beznadziejnymi zębami.

Robota skończona:

Usunęliśmy beznadziejne zęby i zainstalowaliśmy 4 implanty na raz. W tym przypadku zastosowaliśmy implant do natychmiastowego obciążenia Mega Gen Any Rige.

Wszczepiać Mega Gen Any Rige

Tymczasowe zęby kompozytowe zostały zainstalowane natychmiast podczas implantacji. Po 6 miesiącach od ostatecznej osteointegracji implantów, zęby tymczasowe zastąpimy stałymi – mocniejszymi i trwalszymi. Najlepsza opcja – zęby wykonane z dwutlenku cyrkonu, wzmocnione frezowaną belką tytanową.

Oto jak wyglądają zęby tymczasowe po 6 miesiącach użytkowania i przed wymianą na stałe. Drugie zdjęcie przedstawia stan szczęki po usunięciu zębów tymczasowych i przed założeniem zębów stałych.

Kompletny projekt 3D zębów stałych, opracowany we własnym laboratorium dentystycznym.

Gotowe zęby stałe. Tlenek cyrkonu na belce tytanowej.

Wynik uzyskany przez pacjenta po implantacji: